آموزش ساخت جیمیل و ترفند آن

ایمیل یکی از ابزارهای ضروری ای است که بسیاری از کارها در وب به واسطه آن قابل انجام است . برای ثبت نام در سایتها ، استفاده از سرویس هایی نظیر Google Play و مانند آنها ، همگی به وجود ایمیل نیاز داریم . بهترین سرویس ایمیل توسط گوگل ارائه شده که با نام جیمیل (Gmail) مشهور است .